CONTACT US

China Kunyu Industrial Co., Ltd.

Add.:

Room 703 Gate 5, Zone 1 Block A, Jin Bin Jie Zuo, No.98,Huanghai Road, Teda, Tianjin, China

Post code:

300457

Fax: